Friköp

Genom friköp, dvs förändring från bostadsrätt till äganderätt, sänks vanligen boendekostnaden. Orsaken till detta är främst att räntekostnaderna flyttas från föreningen till den enskilde och därmed blir avdragsgilla till 30 %. Den senaste tidens snabbt ökade räntekostnader accentuerar effekten av detta vid ett friköp. De  Därutöver sänks boendekostnaden genom att den enskilde kan svara för vissa skötselkostnader för det egna huset. Du kan själv som fastighetsägare bestämma hur amorteringen ska vara på dina lån. Eftersom ROT-avdraget för ett småhus med äganderätt även omfattar yttre underhåll till skillnad från tidigare, nås även här en fördel.

Förutom målet att bostadsrättshavaren genom friköpet blir ägare till småhuset, innebär förändringen även att ett mervärde skapas, småhuset får ett högre marknadsvärde.

Vid vissa friköp kan garage, VA-ledningar, gemensamma områden kvarstå som gemensamma och dessa rättigheter tryggas genom att gemensamhetsanläggningar inrättas. Faqtum har en omfattande erfarenhet av att finna goda lösningar på dessa frågor.

De bostadsrättsföreningar som är aktuella för friköp är föreningar med villor, radhus och kedjehus. Faqtum har genomfört ett flertal uppdrag avseende friköp.

En första fas är att utreda förutsättningarna för friköp. I denna utredning analyseras villkoren för ett friköp avseende bl a ekonomi, plansituation och skattefrågor. Utredningen ger bostadsrättsföreningen ett underlag för att fatta beslut om friköp ska genomföras.

Den andra fasen är själva genomförandet, där Faqtum Fastighetsutveckling tar ett helhetsansvar för genomförandet och fungerar som projektledare. Här är de viktigaste åtgärderna:

 • Kompletterande ekonomiska analyser
 •  Stöd till föreningen så att erforderliga beslut blir formellt giltiga
 •  Finansiering
 • Fastighetsvärdering
 • Fastighetsbildning
 • Upprättande av överlåtelse-/köpeavtal
 • Analys av skattekonsekvenser
 • Likvidation av bostadsrättsföreningen

Tag gärna kontakt med Faqtum för en förutsättningslös diskusssion om möjligheterna att sänka boendekostnaderna!

Var vänlig lämna dina kontaktuppgifter här nedan så återkommer Faqtum inom ett par dagar.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  frikop