Skyddsbestämmelser

Om detaljplan eller områdesplan införs som innehåller skyddsbestämmelser om skydd, placering, utformning och utförande, har en fastighetsägare enligt  14 kap 10 § PBL, rätt till ersättning om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Faqtum kan, antingen på uppdrag av kommunen eller berörd fastighetsägare utreda om förutsättningar för ersättning kan föreligga. Faqtum utreder här ersättningsfrågan kring skyddsbestämmelserna. Här gäller inte bara att värdera skadan utan även att ta hänsyn till rättspraxis och motivuttalanden i förarbetena till PBL. Faqtum kan medverka som tekniskt biträde vid en eventuell process.

Skyddsbestämmelser

Tag gärna kontakt med Faqtum för att förutsättningslöst titta om ersättning kan aktualiseras!

Var vänlig lämna dina kontaktuppgifter här nedan så återkommer vi inom ett par dagar.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande