Hos Faqtum finns intygsgivare för bostadsrättsförening och även intygsgivare för kooperativa hyresrättsföreningar som godkänts av Boverket.