Intygsgivning

Hos Faqtum finns intygsgivare för bostadsrättsförening och även intygsgivare för kooperativa hyresrättsföreningar som är godkänd av Boverket. Faqtum arbetar med att upprätta kostnadskalkyler och ekonomiska planer och den erfarenheten är till stor nytta vid intygsgivningen.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande