Biträde vid tvist

Vid klyvning och tvångsvisa fastighetsregleringar och även vid andra förättningar kan man som fastighetsägare ha behov av ett biträde för att bland annat få tillåtlighetsfrågan prövad. Faqtum kan göra erforderliga värderingar och även biträda när ärendet prövas hos Lantmäterimyndigheten eller överinstans.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande