Samhällsbyggnad

Inom kompetensområdet hanteras rättsekonomi, mark och exploatering, markåtkomst och därtill angränsande arbetsfält.  Uppdragsgivare är kommuner, myndigheter, exploatörer och markägare. Inom  samhällsbyggnad är det främst lagstiftningen kring markåtkomst och tillhörande frågor kring ersättning som är aktuella för Faqtum att hantera.

samhallsbyggnad

 

Kontakta oss för mera info:

 

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande