Samhällsbyggnad

Inom kompetensområdet hanteras rättsekonomi, mark och exploatering, markåtkomst och därtill angränsande arbetsfält.  Uppdragsgivare är kommuner, myndigheter, exploatörer och markägare.

samhallsbyggnad

 

Kontakta oss för mera info: