Nyproduktion bostadsrätt

Vid nyproduktion av bostadsrätter anlitar bygg- och fastighetsbolag Faqtum som konsult. Faqtum kan i tidiga skeden simulera olika kalkylförutsättningar för att finna en optimal lösning för beställaren, exempelvis hur fördelningen av anskaffnings-kostnaden för bostadsrättsföreningen mellan föreningslån och insatser ska vara. 

Nästa steg är att Faqtum bildar en bostadsrättsförening, där innehållet i stadgarna anpassa till aktuella förutsättningar. Det kan vara fråga om att anpassa stadgarna så att frivilligt kapitaltillskott kan hanteras.  För att i ett tidigt skede kunna teckna bindande förhandsavtal med köpare upprättar Faqtum en kostnadskalkyl, som slutligen ersätts med en ekonomisk plan.

Nyproduktion bostadsrätt