Nyproduktion av bostadsrätt

Vid nyproduktion av bostadsrätt anlitar bygg- och fastighetsbolag Faqtum som konsult. Faqtum kan i tidiga skeden simulera olika kalkylförutsättningar för att finna en optimal lösning för beställaren. Utredningen kan exempelvis visa hur anskaffningskostnaden för bostadsrättsföreningen mellan föreningslån och insatser ska vara. 

Nästa steg är att Faqtum bildar en bostadsrättsförening, där innehållet i stadgarna anpassas till aktuella förutsättningar. Det kan vara fråga om att anpassa stadgarna så att frivilligt kapitaltillskott kan hanteras.  Den 1 jan 2023 trädde lagändringar i kraft som innebär ett förbättrat skydd för den som köper en bostadsrätt och här kan särskilt nämnas formerna för erbjudandet om förhandsavtal. Riksrevisionsverket lämnade en rapport ang konsumentskydd vid köp av nyproduktion av bostadsrätt. Rapporten utgjorde grunden för aktuella förändringar. Här är det viktigt att gällande regler i bostadsrättslagen följs så att förhandsavtal som ingås verkligen blir bindande. Den kostnadskalkyl som Faqtum upprättar är väsentlig i detta sammanhang. Kostnadskalkylen ersätts i ett senare skede med en ekonomisk plan och den utgör ett viktigt dokument innan upplåtelse kan ske.

Tag gärna kontakt med Faqtum för att förutsättningslöst titta närmare på möjligheterna!

Var vänlig lämna dina kontaktuppgifter här nedan så återkommer vi inom ett par dagar.

Nyproduktion bostadsrätt