Överklaganden

Om ett beslut går en sakägare emot kan det finnas anledning i vissa fall att överklaga beslutet. Faqtum kan här biträda med upprättande av skrivelser för överklagande av beslut meddelade av kommun, länsstyrelse och andra förvaltningsmyndigheter.

Vid domstolsprövning i mål som exempelvis gäller inlösen av mark, gatukostnadstvister kan Faqtum ha rollen som tekniskt biträde.

Faqtum fastighetsutveckling

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande