Fastighetstaxering och -beskattning

För bostäder har införandet av fastighetsavgift i stor utsträckning inneburit att taxeringsvärdet fått en minskad betydelse. För fastigheter med kommersiell verksamhet och för industrifastigheter utgör taxeringsvärdet grund för beskattning och Faqtum har en mångårig erfarenhet av att granska och även begära omprövning av taxeringsvärdet. Även andra analyser exempelvis om undantag från skatteplikt föreligger, om tillämpning av övervägandeprincipen tillämpats, om säregna förhållanden föreligger, kan Faqtum stå till tjänst med.

Hantering av fastighetstaxeringsarbetet inom fastighetsägande företag kan lätt ”hamna mellan två stolar” (ekonomi respektive fastighetsförvaltning) och Faqtum vet av erfarenhet att det normalt finns mycket att rätta till och som ger effekter under många år. 

 

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande