Rivningsförbud

Vid rivningsförbud av en byggnad har fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada detta innebär. Rätten till ersättning gäller dock enligt 14 kap 7 § PBL endast om skadan är betydande i förhållande till värdet av den berörda  delen av fastigheten.

Faqtum utreder här ersättningsfrågan på grund av rivningsförbudet. Här gäller inte bara att värdera skadan utan även att ta hänsyn till rättspraxis och motivuttalanden i förarbetena till PBL. Faqtum kan medverka som tekniskt biträde vid en eventuell process.

Rättsekonomi

Tag gärna kontakt med Faqtum för att förutsättningslöst titta närmare på möjligheterna att få ersättning för ett rivningsförbud!

Var vänlig lämna dina kontaktuppgifter här nedan så återkommer vi inom ett par dagar.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande