Fastighetsbildning

Faqtum Fastighetsutveckling har över 40 år erfarenhet av fastighetsbildningsfrågor. Faqtum kan här bistå med rekommendationer om hur man på lämpligaste sätt når det mål som eftersträvas i ett fastighetsbildningsärende. Byggnadsteknisk kompetens som kan vara erforderlig vid 3 D-fastighetsbildning och bildande av gemensamhetsanläggningar finns. Faqtums utredningsmaterial leder till att Lantmäterimyndighetens handläggningstider förkortas.

bostadsratt

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande