Välkommen till Faqtum 

Vi erbjuder tjänster inom fastighetsutveckling, bostadsrätt, rättsekonomi och värdering/marknadsanalys.

BOKA TID FÖR KONSULTSTÖD

Vi hjälper er inom bostadsrätt, fastighetsvärdering, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling

Faqtum Fastighetsutveckling erbjuder er professionella tjänster och skapar mervärden inom det fastighetsekonomiska området främst i Öresundsregionen.
Med vår samlade kompetens, kompletterad med ett gediget nätverk och tillgång till relevant och aktuell information, arbetar vi med kunden i fokus.

Faqtum fastighetsutveckling

Fastighetsbildning

Faqtum Fastighetsutveckling har över 40 år erfarenhet av fastighetsbildningsfrågor. Faqtum kan här bistå med rekommendationer om hur man på lämpligaste sätt når det mål som eftersträvas i ett fastighetsbildningsärende.

Faqtum fastighetsutveckling

Bostadsrätt

Anlita oss vid nyproduktion av bostadsrätter, ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, vid friköp, dvs att förändra småhusbostadsrätter till äganderätt och vid förändringar i en bostadsrättsförening som kräver ekonomiska utredningar

Fastighetsvärdering

Faqtum har lång erfarenhet av fastighetsvärdering och värderar många typer av fastigheter (normalt dock ej småhus), dvs kommersiella objekt, hyresbostadsfastigheter, industrifastigheter, projekt- och specialfastigheter.

Våra konsulttjänster vi kan erbjuda inom bostadsrätt

Faqtum Fastighetsutveckling AB har sedan 1994 – tidigare som Forum Fastighetsekonomi i Södra Sverige AB – varit verksam i Skåne. Från att främst ha utfört värderingstjänster av olika slag har verksamheten under senare år även bostadsrätt i dess olika former..

NYPRODUKTION AV BOSTADSRÄTT

Vid nyproduktion av bostadsrätter anlitar bygg- och fastighetsbolag Faqtum som konsult. Faqtum kan i tidiga skeden simulera olika kalkylförutsättningar för att finna en optimal lösning för beställaren, exempelvis hur fördelningen av anskaffnings-kostnaden för bostadsrättsföreningen mellan föreningslån och insatser ska vara.

FRIKÖP AV BOSTADSRÄTT FRÅN BOSTADSRÄTT TILL ÄGANDERÄTT

Genom friköp, dvs förändring från bostadsrätt till äganderätt, sänks vanligen boendekostnaden. Orsaken till detta är främst att räntekostnaderna flyttas från föreningen till den enskilde och därmed blir avdragsgilla till 30 %.

OMBILDNING AV HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT

Faqtum Fastighetsutveckling har sedan 90-talet genomfört ett stort antal bostadsrättsombildningar, främst i Skåne. Det är främst fråga om ett helhetsåtagande där vi svarar för hela processen från inledande kontakter fram till att bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten.

FÖRÄNDRING AV OÄKTA BOSTADSRÄTT TILL ÄKTA

Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar är begrepp som i skattesammanhang benämns som Privat bostadsföretag/oäkta bostadsföretag. En bostadsrättsförening är i de flesta fall ett privatbostadsföretag och här gäller att inkomster som hör till fastigheten inte beskattas.