Ekonomiska analyser

För att klara ut om ett detaljplaneförslag är ekonomiskt genomförbar är en analys som beaktar byggrätters värde, etapputbyggnader, infrastrukturkostnader mm av väsentligt värde. Den ekonomiska känsligheten för alternativa utformningar av planförslaget, beräkningar av exploatörsbidrag och planvinst kan vara ett exempel på vad som kan klarläggas.

Ekonomiska analyser

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande