Ekonomiska analyser

Ekonomiska analyser är väsentliga att göra i tidiga skeden i en detaljplaneprocess. Man får på så sätt kännedom om en detaljplan är ekonomiskt genomförbar. Analysen beaktar faktorer som byggrätters värde, etapputbyggnader, infrastrukturkostnader mm. Den ekonomiska känsligheten för alternativa utformningar av planförslaget, beräkningar av exploatörsbidrag och planvinst kan vara exempel på vad som kan klarläggas.

Ekonomiska analyser

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande