Bostadsrätt

Bostadsrätt har Faqtum Fastighetsutveckling arbetat med under många år.

Bostadsrätt

 • Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt svarar Faqtum som projektansvarig för hela processen fram till att föreningen tillträder fastigheten.
 • Inför produktion av bostadsrättslägenheter biträder Faqtum med att upprätta kostnadskalkyler och ekonomiska planer till bygg-/fastighetsbolag.
 • Vid friköp, dvs att förändra småhusbostadsrätter till äganderätt, kan Faqtum inledningsvis svara för erforderliga ekonomiska utredningar så att medlemmarna i föreningen har ett underlag för att besluta i frågan om friköp. Faqtum är därefter som likvidator ansvarig för att genomföra friköpet och likvidationen i sin helhet.
 • Vid förändringar i en bostadsrättsförening som kräver ekonomiska utredningar och revidering av den ekonomiska planen är Faqtum behjälplig med erforderligt arbete.
 • Av Boverket godkänd intygsgivare finns hos Faqtum.

Kontakta oss för mera info:

 

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande