Om Faqtum Fastighetsutveckling AB

Faqtum Fastighetsutveckling AB har sedan 1994 – tidigare som Forum Fastighetsekonomi i Södra Sverige AB – varit verksam i Skåne. Från att främst ha utfört värderingstjänster av olika slag har verksamheten under senare år även bostadsrätt i dess olika former.

PERSONAL
Ove Lundgren
Civilingenjör (L) 1968
Ove är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och intygsgivare för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.
De senaste 25 åren har Ove arbetat med värdering av hyreshus- industri- och specialfastigheter av olika slag samt bostadsrätt i dess olika former, nybildning, ombildning från hyresrätt till samt friköp (från bostadsrätt till äganderätt).Uppdrag rörande fastighetstaxering och exploateringskalkyler är andra områden som Ove ägnar sig åt.  3-D fastighetsbildning för att förändra en oäkta bostadsrättsförening till äkta är exempel på aktuella uppdrag.

Ove har tidigare varit verksam som förrättningslantmätare, överlantmätare, fastighetschef och universitetslektor vid LTH.

Kontakta oss för mera info:

 

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande