Fastighetsvärdering

Faqtum har lång erfarenhet av fastighetsvärdering och värderar många typer av fastigheter (normalt dock ej småhus), dvs kommersiella objekt, hyresbostadsfastigheter, industrifastigheter, projekt- och specialfastigheter. Självständiga marknadsanalyser kan exempelvis avse vakanser, hyresnivåer och direktavkastningar.

Fastighetsvärdering

Faqtum Fastighetsutveckling AB är ett företag med bred kompetens inom fastighetsutveckling – vi erbjuder tjänster inom all typ av bostadsrätt, fastighetsvärdering, fastighetstaxering och –beskattning, fastighetsbildning och samhällsbyggnad, med mera.

Värdering av kommersiella objekt

När det kommer till fastighetsvärdering så är det främst kommersiella objekt såsom industrifastigheter, hyresbostadsfastigheter och projektfastigheter som täcks inom Faqtums specialområde. Småhus värderar vi när beställaren är en kommun eller annan juridisk person.

Mer än fastighetsvärdering

Faqtum Fastighetsutveckling AB hade de första åren fastighetsvärdering som huvuduppgift men successivt har verksamheten vidgats till en rad av uppgifter såsom rättsekonomi, fastighets-taxering, fastighetsutveckling och icke minst bostadsrätt.

Fastighetsutveckling

De flesta fastigheter har utrymme för optimering, vissa mer än andra förstås. Alternativa användningsområden är intressanta att analysera och genom att ändra värdepåverkande parametrar kan nuvärdet för olika alternativ beräknas för att få tag i den mest intressanta lösningen.

Bostadsrätt

Näst efter fastighetsvärdering är just bostadsrätt en av våra hjärtefrågor. Inom bostadsrätt finns det få saker vi inte kan hjälpa till med. Vi erbjuder allt från hjälp med kostnadskalkyler till bygg- och fastighetsbolag, ekonomiska planer vid nyproduktion, hantering av ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Vi hjälper också till med ekonomiska utredningar för att finna lösningar för att omvandla en oäkta förening till äkta eller att revidera ekonomiska planer vid exempelvis vindsinredning. Vi är av Boverket certifierade intygsgivare.

Övrigt

Utöver fastighetsvärdering, -utveckling och bostadsrätt så kan vi på Faqtum vara behjälpliga inom i stort sett det mesta som rör din fastighet. Den kompetens vi har vad gäller fastighetsbildning och fastighetsvärdering kan vara till stor nytta för att hantera komplicerade fastighetsfrågor.

Kontakta oss för mera info: