Välkommen till Faqtum Fastighetsutveckling

Vi hjälper dig inom bostadsrätt, fastighetsvärdering, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling

Faqtum Fastighetsutveckling erbjuder dig professionella tjänster och skapar mervärden inom det fastighetsekonomiska området främst i Öresundsregionen.

Med vår samlade kompetens, kompletterad med ett gediget nätverk och tillgång till relevant och aktuell information, arbetar vi med kunden i fokus.

NYTT SAMARBETE

Faqtum Fastighetsutveckling AB har tillsammans med Pixer AB utvecklat APEX, se https://www.fastighetstaxering.se/  

APEX guidar dig igenom deklarationsprocessen och ger dig direkt uppgifter om preliminära taxeringsvärden för dina fastigheter. Med stöd av beräknade taxeringsvärden kan även uppgifter om fastighetsskatt-/avgift erhållas.  Programmet ger även möjlighet att utföra simuleringar med olika antaganden av värdepåverkande faktorer.

 Vid mer komplicerade deklarationer, där justering för särskilda förhållanden kan föreligga och som påverkar taxeringsvärdet, kan Faqtum lämna konsultstöd. Även begäran om omprövning hos Skatteverket eller överklagande till förvaltningsdomstol kan ingå i ett åtagande.

Vad gäller industrifastigheter finns två olika värderingsmetoder, avkastningsmetoden eller produktionskostnadsmetoden. Faqtum har lång erfarenhet av att hantera dessa frågor.