Utbildning

Fredrik Warnquist och Ove Lundgren hade den 7 april 2016 en kurs om Värdering och ersättning inom detaljplan.  Kursen vände sig då främst till kommunanställda. Vi planerar att återkomma med denna kurs i höst . Meddela gärna om intresse för kursen finns !

 

Ersättning inom detaljplanelagt område
– förebygg problem

De olika ersättningssituationer som uppstår inom detaljplanelagt område ger ofta upphov till problem och osämja. Vi reder ut hur problemen förebyggs och hanteras, genom att varva teori med diskussion om praktiska fall. Du får bland annat veta hur olika val av en detaljplans utformning kan påverka ersättningens storlek. Kom och träffa oss för en intressant diskussion, praktiska råd och tips!
Mer information,  >>Värdering och ersättning inom detaljplan
Info om kursens innehåll, >> Kursprogram

Målgrupp

Kursen är särskilt inriktad  till dig som arbetar med mark, exploatering och planarbete.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande