Nyheter

NYHETER SOM BERÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

DIREKTIV
 
Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
Dir 2015:62
Beslut vid regeringssammanträde 2015-06-11
Uppdraget ska redovisas senast 2017-03-31

UTREDNINGAR

Högre ersättning vid mastupplåtelser
SOU 2012:61
Särskild utredare. Jan Alvå
Utredningen lämnad 2012-10-01
 
Tomträttsavgäld och friköp, delbetänkande från Tomträtts- och arrendeutredningen
SOU 2012:71
Utredningen lämnad 2012-10-31 
 

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav
SOU 2012:86
Särskild utredare: Björn Hedlund;
Utredningen lämnad 2012-12-10

Ett effektivare plangenomförande
SOU 2012:91
Särskild utredare: Lars Magnusson
Utredningen lämnad 2013-01-10

Vissa bostadsbeskattningsfrågor
SOU 2014:1
Utredningen lämnad 2014-01-13

Från hyresrätt till äganderätt
SOU 2014:33.
Utredningen lämnad 2014-06-04