Kapitaltillskott

Om en bostadsrättsförening har en hög belåning kan det finnas anledning att titta på möjligheterna att genom sk kapitaltillskott reducera belåningsgraden. Inför förestående omfattande renoveringar, exempelvis stambyten, kan även frågan om kapitaltillskott aktualiseras. I stället för att föreningen lånar pengar till renoveringen, genomförs kapitaltillskott och då är det medlemmarna som tillför erforderligt kapital till föreningen. Om medlemmen tar upp ett lån för detta kapitaltillskott och är privatperson finns möjlighet att göra skattemässiga avdrag för räntekostnaderna till 30 % (21% för underskott för den del som överstiger 100 000 kr).

En annan situation när kapitaltillskott kan vara intessant är den möjlighet till friköp av tomträtt som en kommun kan aktualisera. I Stockholms kommun föreslås att tomträtter upplåtna med flerbostadshus ska få friköpas till 85% av  marktaxeringsvärdet. Marktaxeringsvärdet  ska avse det markvärde som gäller enligt AFT 2019. ( Enligt gällande regler ska taxeringsvärdet motsvara 75% av marknadsvärdet  två år innan taxeringsåret, de sk nivååret.) Det är således här fråga om  förvärv till ett pris motsvarande 85% av 2017 års marknadsvärde.

Genom att använda modellen med kapitaltillskott får de boende lägre boendekostnader. Det finns två möjligheter att göra förändringar; kollektivt kapitaltillskott eller frivilligt kapitaltillskott.

Kollektivt kapitaltillskott innebär att insatserna höjs för samtliga medlemmar och föreningens lån kan därigenom lösas helt eller delvis.

Frivilligt kapitaltillskott innebär att medlemmar som så önskar tillskjuter kapital till föreningen. De medlemmar som inte tillskjuter kapital får oförändrade årsavgifter medan årsavgiften blir lägre för den som tillskjutit kapital. Två olika andelstal upprättas, ett andelstal för kapitalkostnader och ett andelstal för föreningens övriga kostnader.

Läs tidningsartiklar om två föreningar som använt kapitaltillskott för att sänka sina boendekostnader, se Dagens Nyheter respektive Dagens Industri.

http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/sa-sanker-du-avgiften-pa-din-bostadsratt

http://www.di.se/artiklar/2013/1/14/klippet-som-sanker-din-boendekostnad/