Fastighetsutveckling

Ekonomiska analyser för att bedöma den bästa användningen av en fastighet är exempel på uppgifter som Faqtum kan bistå med. Det kan vara att i samband med upprättandet av detaljplaneförslag bedöma byggrättsvärden, etapputbyggnader och fördelning av infrastrukturkostnader.