Vid nyproduktion av bostadsrätter anlitar bygg- och fastighetsbolag Faqtum som konsult. Faqtum kan i tidiga skeden simulera olika kalkylförutsättningar för att finna en optimal lösning för beställaren. Det är bland annat fråga om bildande av bostadsrättsförening, upprättande av kostnadskalkyler för att i tidiga skeden kunna teckna bindande förhandsavtal med köpare eller ekonomiska planer när byggnadskostnaderna är kända.

bostadsratt