Att bilda ägarlägenheter kan i vissa fall vara fördelaktigt för dig som fastighetsägare. Spridning av risk, nya finansieringsmöjligheter kan vara motiv för att skapa ägarlägenheter.

Det finns även en del nackdelar med ägarlägenheter som bör beaktas inför ett ställningstagande om ägarlägenheter är den bästa lösningen.