Vi hjälper dig inom bostadsrätt, fastighetsvärdering, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling

Faqtum Fastighetsutveckling erbjuder dig professionella tjänster och skapar mervärden inom det fastighetsekonomiska området främst i Öresundsregionen.

Med vår samlade kompetens, kompletterad med ett gediget nätverk och tillgång till relevant och aktuell information, arbetar vi med kunden i fokus.

 

 

ALLMÄN FASTIGHETSTAXERING 2019 FÖR HYRESHUS, INDUSTRIFASTIGHETER OCH ELPRODUKTIONSENHETER

Faqtum biträder vid upprättande av fastighetsdeklarationer av större och komplicerade bestånd.

Finns det säregna förhållanden som föranleder justeringar upprättar Faqtum särskilda bilagor kring detta.

Är industribyggnaden värderad enligt produktionskostnadsmetoden ?  Faqtum utreder om  det finns anledning att ändra detta.

Vid deklarationsarbetet kan även frågan om omprövning eller överklagande av tidigare beslut aktualiseras.