Vi hjälper dig inom bostadsrätt, fastighetsvärdering, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling

Faqtum Fastighetsutveckling erbjuder dig professionella tjänster och skapar mervärden inom det fastighetsekonomiska området främst i Öresundsregionen.

Med vår samlade kompetens, kompletterad med ett gediget nätverk och tillgång till relevant och aktuell information, arbetar vi med kunden i fokus.

NYHETER INOM OMRÅDET

Utredningen om stärkt konsumentskydd inom bostadsrättsmarknaden är ute på remiss.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Se utredningen